Velkommen til et ny skoleår

Det var dejligt at se en masse glade og forventningsfulde elever i dag. I år er der 303 elever på Ådalsskolen, hvoraf de 18 starter i 0.kl. En stor dag for både børn og forældre - og som I kan se på billedet er der god aktivitet fra morgenstunden.

Nyhed billede
.
 • ikon
  Kirsten Kilpatrick Parnset den 26-09-2017

  "De 6 kompetencer":

  Læring foregår hele tiden. I familien, i daginstitutionen og dagplejen, i skolen og blandt kammeraterne.

  Forskning viser, at de kompetencer, som børn lærer tidligt, har stor betydning resten af livet. Grundlaget for en uddannelse lægges altså helt fra barnets fødsel, hvor barnets grundlæggende behov skal dækkes, og forudsætninger for læring skal stimuleres.

   

  I Syddjurs Kommune har vi valgt at have fokus på seks kompetencer på tværs af 0-16 års alderen. Du kan finde de seks kompetencer i menuen til venstre. Under hver kompetence kan du læse om, hvordan du understøtter dit barns udvikling på det alderstrin, det befinder sig på.

  Tekst, film og billeder er venligst udlånt fra Hedensted Kommunes hjemmeside, der gennem flere år har udviklet tilgangen og beskrivelserne af kompetencerne i klar til læring www.klartillaering.dk.

 • ikon
  Kirsten Kilpatrick Parnset den 25-09-2017
  HUSK AT BESTILLE MAD TIL SKOLEFESTEN!

  WWW.SKOLEMAD.DK

  SIDSTE BESTILLINGSDAG ER TIRSDAG DEN 26. SEPTEMBER!

  Se evt. mere på opslaget på Intra fra d. 18.09.
 • Kirsten Kilpatrick Parnset den 18-09-2017
  VI BEDER ALLE SKOLENS FORÆLDRE OM AT DELTAGE!


  For an English version – see further below.
   
  Kære forældre
   
  Syddjurs Kommune ønsker, at forældre oplever indflydelse og samspil med kommunen i udviklingen af kommunens skoler, og vil derfor gerne invitere jer til at deltage i tilfredshedsundersøgelsen på området.
   
  Spørgeskemaet handler om forskellige forhold ved dit/jeres barns skole. Har du flere børn i samme skole, er det vigtigt, at du/I besvarer spørgeskemaet ud fra det yngste barn i skolen. Der skal kun besvares ét spørgeskema pr. forældrepar – dvs. at der ikke skal laves en besvarelse fra både far og mor. Vi foreslår, at spørgeskemaet lægger op til dialog i hjemmet eller mellem fraskilte forældre, inden det besvares.
   
  Hvis du/I har flere børn i samme skole og oplever nævneværdig forskel i tilfredsheden med deres skolegang, er der mulighed for at besvare spørgeskemaet flere gange. Hvis du/I ønsker at gøre brug af denne mulighed, er det vigtigt at underrette administrativ konsulent Marie Kiil Brøcker på [email protected], inden I anvender linket igen.
   
  Spørgeskemaet kan besvares mellem d. 18. og 30. september 2017.
   
   
  Husk at der er præmier på højkant
  For at sikre en så høj svarprocent som muligt udlover Syddjurs Kommune en præmie på hhv. 8000 kr. og 5000 kr. til de to skoler, der opnår den højeste svarprocent.

  Du er sikret fortrolighed! 
  Undersøgelsen behandles fortroligt, og vi sikrer, at de rapporter, der udarbejdes, ikke gør det muligt for nogen at udlede, hvad netop du/I har svaret.
   
  Du tilgår undersøgelsen ved at trykke på linket her:
   
  https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=89W5PL3Z1196
   
   
  Tak for hjælpen!
   
   
  Dear parents
   
  The municipality of Syddjurs wishes to include the parents in the development of the schools in Syddjurs and sees the use of surveys as an efficient tool for this purpose.
   
  The survey concerns various aspects of your child’s school. If you have more than one child in the same school, it is important that you answer the survey in regard to your youngest child in school. You must answer the survey only once, and before you answer the survey we suggest that you initiate a dialogue with the child’s other parent. We also encourage dialogue between divorced parents regarding the survey.
   
  If you have more than one child at the same school and you experience a significant difference in their satisfaction, it is possible to answer the survey twice. If you choose to do so, please contact the administrator of the project to let her know: [email protected].
   
  The survey can be answered between the 18th and 30th of September 2017
   
   
  Your school can win!
  To ensure as high response rate as possible, the municipality of Syddjurs is offering a 1st prize of 8000 kr. and a 2nd prize of 5000 kr. for the two schools having the highest response rate.
  If you cannot answer the survey in Danish, please tell a teacher on your child’s school, and they can give you one in a different language. Once answered the survey should be handed in to the school.
   
  Languages available: English, Arabic, Urdu, Farsi, Somali and Turkish. 
   
  Thank you for your help!
   
  Venlig hilsen

  Marie Kiil Brøcker
  Administrativ konsulent
  Sekretariat Skoler og Dagtilbud

   

Ådalsskolen - en skole for alle

Ådalsskolen er en skole, hvor:

 • eleverne lærer de basale skolefærdigheder og den nødvendige selvstændighed. De udfordres på deres faglige, sociale og personlige kompetencer, så de forlader skolen uddannelsesparate og med evner til at skabe sig et godt og meningsfuldt liv.                                                  
 • forældre oplever en god, rolig skole, hvor deres børn trives, og hvor skolens størrelse er med til at give eleverne tætte bånd i de læringsmiljøer, der giver trivsel og de bedste muligheder for høje faglige kvaliteter.                                                                   
 • medarbejdere vægter samarbejde, faglig udvikling og sparring til gavn for elevernes faglige udbytte og trivsel.