0-1. klasse på tur til Kalø Slotsruin

0./1. Klasse på tur, hvor vi arbejdede med motion, vedholdenhed og samarbejde. Vi lærte også lidt om ruinens historie. Vejret var med os, og humøret højt.

Nyhed billede
*
 • ikon
  Kirsten Kilpatrick Parnset den 12-12-2018
  JULEFERIEN

  Det kimer snart til julefest - og eleverne har fri fra torsdag den 20. december kl. 12.

  Klubben og SFO er åben for de elever, der er tilmeldt.

  Skolebusserne kører kl. 12.10 (med dublering) - og så igen 14.07 og 15.07.
  (Dublering betyder, at hvis der er mange, der skal med, kan det være nødvendigt at køre "en sløjfe", så første tur bliver delt i to. Men det er nødvendigt, at alle elever, der skal med, møder op inden afgangen 12.10).

  Vi ses igen den 3. januar 2019 til en hel almindelig skoledag.

  Rigtig god jul og godt nytår til alle!
 • ikon
  Kirsten Kilpatrick Parnset den 14-11-2018
  Vintervejr

  Selv om det i skrivende stund ikke ligefrem tyder på det, så kan man jo aldrig vide...

  Skulle der opstå trafikfarligt vintervejr i løbet af de kommende måneder kan vi oplyse:
   

  - Vedr. skolebusaflysninger henvises til Midttrafiks hjemmeside http://midttrafik.dk/ der i snesituationer vil blive opdateret med aflysninger fra kl. 05.00.

   

  - Vedr. vejrudsigt, vejforhold m.m. henvises til vejdirektoratets hjemmeside www.vintertrafik.dk eller til radio Østjylland.
   

  Vi vil også opfordre jer til at holde øje med skolens hjemmeside/forældreintra/Facebook, hvor der også vil komme informationer.

  De elever, der kører med taxa, er blevet orienteret om proceduren særskilt, men som udgangspunkt så er taxaerne aflyste, hvis skolebusserne er aflyste.

  Det gælder i øvrigt, at skolen ikke lukker men vil være åben for pasning, selv om skolebusserne aflyses pga. vintervejr.
 • ikon
  Kirsten Kilpatrick Parnset den 14-09-2018
  VIGTIGT!   Ruteændring fra mandag - Lokalerute 7

  Der er vejarbejde i Karlby fra og med mandag - og helt hen til 21. december.

  Det berører både vores skolebusser og 217 (sidstnævnte kan I se på Midttrafik.dk).

  Det betyder, at ALLE ELEVER I KARLBY hentes/sættes af ved "Pandekagehuset", d.v.s. krydset Krogsbækvej/Nørreled.

  Og en påmindelse til alle: Eleverne skal være ved stoppestederne 5 min. før afgang. Chaufførerne kører efter køreplanen, men der kan ske mindre afgivelser til enten den ene eller den anden side.
   

Ådalsskolen - en skole for alle

Ådalsskolen er en skole, hvor:

 • eleverne lærer de basale skolefærdigheder og den nødvendige selvstændighed. De udfordres på deres faglige, sociale og personlige kompetencer, så de forlader skolen uddannelsesparate og med evner til at skabe sig et godt og meningsfuldt liv.                                                  
 • forældre oplever en god, rolig skole, hvor deres børn trives, og hvor skolens størrelse er med til at give eleverne tætte bånd i de læringsmiljøer, der giver trivsel og de bedste muligheder for høje faglige kvaliteter.                                                                   
 • medarbejdere vægter samarbejde, faglig udvikling og sparring til gavn for elevernes faglige udbytte og trivsel.

Følg os på facebook 

https://www.facebook.com/aadalskolen/