Besøg af Børnenes Trafikskole

I dag har indskolingen haft besøg af Børnenes Trafikskole. De kom med en oppustelig brandbil og en oppustelig cykelbane. Med det regnvejr vi har i dag, er det jo fantastisk at kunne bruge Aulaen og gymnastiksalen til dette. Børnene har hørt om trafiksikkerhed og har prøvet cykelbanen.

Nyhed billede
.
 • ikon
  Morten Borup den 21-09-2018
  Kære forældre

  Torsdag morgen introducerede vi eleverne for første kompetenceområde i forbindelse med det kommunale indsatsområde "Klar til læring". Vi kommer gennem seks områder i løbet af skoleåret og vi starter med kompetencen "Gode omgangsformer", som vi har oversat til gode måder at være sammen på.

  Klar til læring er et redskab, vi bruger på tværs af dagtilbud og skoleormådet. I kan læse mere om Klar til Læring i vedhæftede brev og se små videoer om de seks kompetencer på kommunens hjemmeside via nedenstående link.
   
 • ikon
  Kirsten Kilpatrick Parnset den 20-09-2018
  Invitation til BORGERMØDE - Liv i Ådalen!

  Kære forældre - ja alle borgere i Ådalsområdet.

  Det er skønt at bo og være i Ådalen. Det ved vi - og I gør også, har borgerundersøgelsen vist.

  Nysgerrig på, hvad der ellers er kommet frem i rapporten om Ådalen?
  Nysgerrig på, hvad tankerne, ønskerne og drømmene er for fremtiden?
  Nysgerrig på, hvem er involveret og hvad andre har gang i?
  Går du med en god ide til et nyt tiltag i Ådalen?
  Eller ønsker du bare at dyrke fællesskabet og se gode naboer og venner?

  Så kom til Borgermøde på Ådalsskolen den 2. oktober kl. 17.30 - 20.30 i Mødestedet.

  Vi giver aftensmad - du skal bare melde dig/jer til senest på mandag d. 24. september. Og ta' bare børnene med - der er aktiviteter for dem, mens der er møde. Drikkevarer kan købes til rimelige priser. Se bilag vedr. tilmelding.
 • ikon
  Kirsten Kilpatrick Parnset den 14-09-2018
  VIGTIGT!   Ruteændring fra mandag - Lokalerute 7

  Der er vejarbejde i Karlby fra og med mandag - og helt hen til 21. december.

  Det berører både vores skolebusser og 217 (sidstnævnte kan I se på Midttrafik.dk).

  Det betyder, at ALLE ELEVER I KARLBY hentes/sættes af ved "Pandekagehuset", d.v.s. krydset Krogsbækvej/Nørreled.

  Og en påmindelse til alle: Eleverne skal være ved stoppestederne 5 min. før afgang. Chaufførerne kører efter køreplanen, men der kan ske mindre afgivelser til enten den ene eller den anden side.
   

Ådalsskolen - en skole for alle

Ådalsskolen er en skole, hvor:

 • eleverne lærer de basale skolefærdigheder og den nødvendige selvstændighed. De udfordres på deres faglige, sociale og personlige kompetencer, så de forlader skolen uddannelsesparate og med evner til at skabe sig et godt og meningsfuldt liv.                                                  
 • forældre oplever en god, rolig skole, hvor deres børn trives, og hvor skolens størrelse er med til at give eleverne tætte bånd i de læringsmiljøer, der giver trivsel og de bedste muligheder for høje faglige kvaliteter.                                                                   
 • medarbejdere vægter samarbejde, faglig udvikling og sparring til gavn for elevernes faglige udbytte og trivsel.

Følg os på facebook 

https://www.facebook.com/aadalskolen/