Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 
 • Samlet elevtal pr. 01-08-2008: 380  
 • Samlet elevtal pr. 01-08-2009: 381
 • Samlet elevtal pr. 01-08-2010: 383
 • Samlet elevtal pr. 01-08-2011: 353
 • Samlet elevtal pr. 01-10-2016:  317
 • Samlet elevtal pr. 14-01-2017:  318 elever


 
Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe: 
 

 • Indskolingen (0.-2. klasse): 16,0 elever pr. klasse
 • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 16,0 elever pr. klasse
 • Udskolingen (7.-9. klasse): 15,7 elever pr. klasse

 •  
  OBS. Den automatiske optælling tager ikke hensyn til evt. specialklasser.

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
 

http://statweb.uni-c.dk/Databanken/reportingservicespublish/ReportViewer.aspx?%2fSSRS%2fEOU_overgang_til_3_mdr&rs:Command=Render&InstNr=733003

Antal elever pr. pc

Alle Ådalsskolens elever har stillet iPads til rådighed i skoletiden og hjemme.

Antal medarbejdere

Antal medarbejdere pr. 14-01-2017:  61

Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale