Indskrivning til børnehaveklasse

Undervisningspligten er fra d. 1. august 2009 udvidet til 10 år. Det betyder, at undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, samt at  børnehaveklassen er obligatorisk.

Indskrivning til børnehaveklasse sker en gang årligt i løbet af januar/februar måned. De præcise datoer og tidspunkter for hver enkelt skole vil fremgå af annoncer i lokalaviserne, på www.syddjurs.dk og på skolens hjemmeside.

Læs Syddjurs Kommunes regler for indskrevning her: http://www.syddjurs.dk/Portaler/Borger/Skole/Folkeskoler/Indskrivningsregler

Læs reglerne for frit skolevalg her: http://www.syddjurs.dk/Portaler/Borger/Skole/Folkeskoler/Frit+skolevalg