OPHOLD PÅ SKOLEN UDENFOR UNDERVISNINGSTIDEN – er ikke tilladt!!
 
 
Vi vil lige opfriske reglerne for ophold på skolen.
 
Om morgenen
Skolen åbner kl. 7.25, når den første skolebus ankommer. Der er ikke adgang til skolen inden. Hvis eleven møder til 2.lektion, skal han eller hun først møde kl. 8.45.
 
Hvis I har brug for pasning, må vi henvise til SFO’en for elever indtil 3. klasse. For ældre elever må vi opfordre til at lave private aftaler.
 
Vi er opmærksomme på, at elever i 4. klasse kan have svært ved at skulle tage bussen selv om morgenen. Dette har vi forsøgt at imødegå på den måde, at vi prioriterer højt at lade disse elever møde hver morgen kl. 8.
 
Om eftermiddagen
- må vi henvise til SFO og Juniorklubben, da vi ikke har mulighed for at have opsyn med elever, der evt. venter på fritidsaktiviteter. Der kan dog i særlige tilfælde gives tilladelse – forældrene bedes henvende sig til kontoret.
Den eneste afvigelse fra denne regel gælder de børn, der kommer på skolen via den ordinære bus 217 fra Mørke og Hornslet. De kan få en særlig tilladelse til at sidde på skolen i begrænset omfang og vente på bussen, og det kan de kun, fordi vi ved, hvem der har denne tilladelse, så vi opfylder kravet om opsyn for disse elever.
I bestemmelserne for skolens ulykkesforsikring er der nemlig slået fast, at der er dækning, såfremt ”de sikrede er under skolens ledelse og opsyn”.
 
Vi oplever oftere og oftere, at børnene kommer tidligere end de møder eller bliver ”hængende” på skolen efter skoletid for at spille bordtennis eller andet.
Vi må understrege, at det ikke er acceptabelt jf. forsikringsbestemmelserne, samt at det ikke er foreneligt med, at andre børn modtager undervisning på de tidspunkter.