Fritagelse fra undervisning 

Der søges fri ved at skrive i kontaktbogen.

Fritagelse for en enkelt time kan gives af faglæreren. Medarbejder kan give fri op til tre dage. Skolelederen kontaktes ved fravær over tre dage.

Der er tidligere i bestyrelsen drøftet betydningen af elevers fravær fra undervisningen i længere tid (1 uge eller mere).
Vi har brug for at opfordre jer forældre til at anvende muligheden med stor omtanke, da det kan give unødige afbrydelser i elevens undervisning og den kontinuitet, vi finder vigtig i barnets skoleliv.

Vi vil fra skolens ledelse og bestyrelse gøre opmærksom på, at det er forældrene, der har ansvaret for undervisningen i den periode, barnet er bedt fri fra skole. Det er ligeledes forældrene, der er ansvarlige for at tage kontakt til jeres barns lærere for evt. at få anvisninger på materiale og stof i den pågældende periode.