Regler for brug af P-plads og af- og pålæsning af børn

Der er parkering forbudt bag den gult optrukne streg. Det er fordi, der skal være frit i tilfælde af brand. Der er en enkelt bås til handicapparkering, som ligeledes skal respekteres som sådan.

Hvis man skal sætte børn af, bør det gøres, så det ikke generer de øvrige trafikanter herunder skolebusserne. Man må IKKE køre imod bussernes kørselsretning !

Endnu engang vil vi også henstille til forældre om IKKE at sætte børnene af ude på Nørreled, da der derved opstår nogle farlige situationer.

Cykel- og knallertparkering finder sted i skuret ved den store skolegård. Det er ikke tilladt at parkere på vejen eller på sportspladsen.