Regler for brug af P-plads og af- og pålæsning af børn

 

 

Der må kun parkeres i de optegnede parkeringsbåse. Der er en enkelt bås til handicapparkering samt flere til taxaer, hvor der ligeledes ikke må parkeres.

Hvis du skal sætte børn af, bør det gøres, så det ikke generer de øvrige trafikanter herunder skolebusserne. Man må IKKE køre imod bussernes kørselsretning !

Endnu engang vil vi også henstille til forældre om IKKE at sætte børnene af ude på Nørreled, da der dels kan opstå farlige situationer, dels er ulovligt jf. færdselsloven.

Cykel- og knallertparkering finder sted i skuret ved den store skolegård. Det er ikke tilladt at parkere på vejen eller på sportspladsen.